QUY CHẾ HỌC TẬP

1. Quy định về thời gian lớp học, nghỉ học

 • Nghỉ học: Nếu có việc đột xuất không thể tham gia lớp học, học viên cần báo trong nhóm trao đổi trước 2 tiếng để xin phép nghỉ. Sau thời gian này trung tâm xếp vào nghỉ học không lý do.
 • Học bù: Sau khi xin phép nghỉ buổi học hợp lệ, học viên liên hệ với trung tâm hoặc giảng viên để được sắp xếp học bù.
 • Học viên được phép nghỉ học nhưng không quá 20% tổng số giờ của khóa học. Quá thời gian này, học viên cần đóng thêm một khoản phí theo quy định để học lại toàn bộ khoá học nếu số điểm trung bình các bài kiểm tra thấp hơn 50%.
 • Học viên online vào trễ: Học viên được phép vào muộn tối đa 20 phút kể từ khi buổi học bắt đầu. Sau 20 phút  nếu học viên không vào học, trung tâm và giảng viên có quyền hủy bỏ buổi học đó của học viên và vẫn tính học phí của buổi học này.
 • Giảng viên online vào trễ: Trong trường hợp đến giờ học nhưng giảng viên chưa vào lớp, học viên vui lòng liên hệ ngay với trung tâm

2. Làm đầy đủ bài tập, tìm hiểu trước bài mới theo yêu cầu của giảng viên

Để đảm bảo chất lượng đầu ra của khóa học, Trung tâm yêu cầu mọi học viên đều có trách nhiệm tìm hiểu trước bài mới và hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao về nhà chất lượng nhất. Trung tâm có quyền yêu cầu học viên đóng phí học lại nếu đồng thời vi phạm :

 • Học viên không hoàn thành được từ trên 50% bài tập về nhà trở lên.
 • Tổng điểm trung bình các bài kiểm tra thấp hơn 50%.

3. Lớp học trực tuyến và sự cố trong khi học

 • Yêu cầu về kỹ thuật: Học viên sử dụng laptop cá nhân hoặc máy tính bàn có kết nối internet ổn định, bật camera, microphone và tai nghe. Học viên cần chuẩn bị và kiểm tra mọi trang thiết bị học tập 10 phút trước khi bắt đầu lớp học.
 • Yêu cầu về không gian học tập: không gian học yên tĩnh
 • Không được chia sẻ đường link, mật khẩu đăng nhập vào lớp học trực tuyến cho người khác sử dụng.
 • Quy định về cư xử trong khi học: Học viên vui lòng ăn mặc lịch sự (không cởi trần…), sử dụng ngôn ngữ giao tiếp phù hợp trong lớp để thể hiện sự tôn trọng với giảng viên, trợ giảng và các bạn học.

Lưu ý: Nếu học viên nhiều lần có thái độ khiếm nhã, giảng viên có quyền từ chối dạy và trung tâm sẽ không hoàn trả học phí. Nếu vấn đề xuất phát từ giảng viên, chúng tôi sẽ buộc giảng viên dừng dạy và sắp xếp giảng viên khác dạy thay.

 • Quy định về sử dụng các công cụ trên phần mềm học trực tuyến: Học viên không được tuỳ ý sử dụng các công cụ mà không có sự cho phép của giảng viên và không hành động tuỳ ý gây ảnh hưởng trực tiếp tới lớp học.
 • Quy định về sự cố trong khi học: Nếu trong khi học xảy ra các vấn đề như mất kết nối, máy tính hỏng, cúp điện… hoặc các vấn đề khác xuất phát từ cá nhân một học viên thì lớp học vẫn tiếp tục giảng dạy bình thường. Nếu vấn đề xuất phát từ giảng viên hoặc trung tâm, thì lớp sẽ được học bù vào thời gian khác.

Lưu ý: Nếu học viên không tham gia lớp học vì một lý do nào đó thì sẽ tự học qua các video đã được ghi (nếu có) hoặc tự ôn tập (nếu không có video ghi lại), và làm đầy đủ bài tập được giao. Nếu nghỉ quá 20% tổng số buổi trong khoá học và hoàn thành dưới 50% số lượng bài tập được giao trong cả khoá học thì học viên sẽ không được làm bài kiểm tra khi kết thúc khoá học và phải đăng ký học lại.