Android nâng cao

Khóa học tiếp nối phần Android Basic, bổ sung các kiến thức về Advanced Android. Khóa học hướng đến ứng dụng thực tiễn là app xem phim với các chủ điểm quan trọng như: Giao diện nâng cao, Retrofit, RxJava, call API, Jetpack. Khóa học cũng hướng đến các kỹ năng thực tế như xây dựng ứng dụng, đẩy app lên Store. Sau khóa học – học viên tự tin để ứng dụng các kiến thức đã học để ứng tuyển các vị trí liên quan và sử dụng trong các dự án cá nhân cũng như bài tập – khóa luân

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững các khái niệm Advanced Android thông qua dự án xây dựng ứng dụng xem phim
 • Xây dựng ứng dụng, tổ chức mã nguồn, gỡ lỗi ứng dụng Android, đẩy ứng dụng lên store
 • Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình: Android Studio, Android debugger
 • Làm việc tốt với các thành phần giao diện nâng cao, các thư viện nâng cao: Jetpack, Retrofit, RxJava
 • Lập trình ứng dụng Android tương tác với Backend API

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Làm việc thành thạo với các thư viện giao diện nâng cao: Drawable, Slider, Fragment, Animation
 • Cấp quyền cho ứng dụng
 • Sử dụng RxJava, OKHTTP3 để request API
 • Nắm vững JetPack và ứng dụng
 • Thông báo, hẹn giờ
 • Đẩy App lên Store

Kĩ năng trọng điểm

 • Android Core (Activity, Intent, View – Dialog)
 • Lưu trữ dữ liệu với SQLite
 • Broadcast Receiver, Service

Công nghệ được sử dụng

 • Toolbar, Drawable, Slider, Animation
 • Permission
 • Call API với okhttp3
 • Notification
 • Đẩy app lên store

Đối tượng học viên

 • Thành thạo lập trình Java là điều kiện tiên quyết
 • Đã hoàn thành khóa Android Basic hoặc có kiến thức tương đương
 • Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực lập trình Android
 • Sinh viên cần nâng cao kiến thức để hoàn thành chương trình học – bài tập – khóa luận