Web API Python Flask

Backend API dành cho ứng dụng Multi-Platform là xu hướng hiện nay. Khóa học giúp học viên làm chủ công nghệ Web API. Khóa học cung cấp các chủ điểm kiến thức quan trọng như: xây dựng JSON API, xác thực token, deploy ứng dụng, đánh giá – tối ưu hiệu năng. Sau khóa học, học viên tự tin ứng dụng kiến thức để ứng tuyển – thực hiện dự án tại các doanh nghiệp hoặc các dự án cá nhán.

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Xây dựng Web API với Flask
 • Xây dựng hệ thống xác thực ứng dụng Web API với JSON Web Token
 • Xây dựng hệ thống đăng nhập mạng xã hội OAuth2

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Hiểu rõ vai trò của ứng dụng JSON API
 • Nắm được và xây dựng thành thạo hệ thống xác thực token
 • Làm chủ giao thức OAuth2 và xây dựng ứng dụng đăng nhập mạng xã hội
 • Full text search với Elastic Search

Kĩ năng trọng điểm

 • JSON API
 • Token Authentication
 • OAuth2
 • Background Processing
 • Elastic Search

Công nghệ được sử dụng

 • Web API
 • JWT
 • Deploy VPS
 • Full Text Search

Đối tượng học viên

 • Người đã hoàn thành khóa cơ bản hoặc có trình độ tương đương