Web API Java Spring

Backend API dành cho ứng dụng Multi-Platform là xu hướng hiện nay. Khóa học giúp học viên làm chủ công nghệ Web API và tối ưu hiệu năng ứng dụng Backend. Khóa học cung cấp các chủ điểm kiến thức quan trọng như: xây dựng JSON API, xác thực token, deploy ứng dụng, đánh giá – tối ưu hiệu năng. Sau khóa học, học viên tự tin ứng dụng kiến thức để ứng tuyển – thực hiện dự án tại các doanh nghiệp hoặc các dự án cá nhán.

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Xây dựng Web API với Spring
 • Xây dựng hệ thống xác thực ứng dụng Web API với JSON Web Token
 • Xây dựng hệ thống đăng nhập mạng xã hội OAuth2
 • Tối ưu hóa ứng dụng Backend

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Hiểu rõ vai trò của ứng dụng JSON API
 • Nắm được và xây dựng thành thạo hệ thống xác thực token
 • Làm chủ giao thức OAuth2 và xây dựng ứng dụng đăng nhập mạng xã hội
 • Full text search với Elastic Search

Kĩ năng trọng điểm

 • JSON API
 • Token Authentication
 • OAuth2
 • Elastic Search

Công nghệ được sử dụng

 • Web API
 • JWT
 • Deploy VPS
 • Full Text Search

Đối tượng học viên

 • Người đã hoàn thành khóa cơ bản hoặc có trình độ tương đương