Lập trình giao diện Web

Khóa học cung cấp cho học viên tư duy thiết kế giao diện Web với Figma. Từ đó, học viên sẽ được học và làm việc với CSS – Bootstrap để thực hiện ý tưởng của mình. Thông qua hệ thống ví dụ, bài tập, học viên được củng cố kĩ năng thiết kế và xây dựng các trang web phù hợp với nhu cầu. Sau khóa học, học viên có thể tự tin xây dựng giao diện Web phục vụ các dự án của công ty hoặc dự án cá nhân.

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Thành thạo thiết kế, xây dựng Web
 • Sử dụng thành thạo HTML – CSS – Bootstrap
 • Xây dựng các thành phần trên Web thường gặp
 • Dự án xây dựng giao diện Web cuối khóa

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Tư duy thiết kế giao diện Web
 • Xây dựng khung xương Web với HTML
 • Trang trí nội dung với CSS
 • Dàn trang, layout responsive với CSS
 • Sử dụng component boostrap
 • Sử dụng DevToools để gỡ lỗi, tinh chỉnh

Kĩ năng trọng điểm

 • Tư duy thiết kế web
 • Layout – dàn trang
 • Responsive Web

Công nghệ được sử dụng

 • Figma
 • HTML – CSS
 • Font Awesome
 • Bootstrap 4
 • Live Server

Đối tượng học viên

 • Người chưa biết thiết kế, xây dựng Web
 • Người đã biết xây dựng Web có mong muốn hoàn thiện kĩ năng