Fullstack Python Flask

Khóa học giúp học viên làm chủ công nghệ lập trình Backend với Flask và Python. Khóa học bao gồm các bài giảng xen lẫn với thực hành giúp cho học viên nắm vững và củng cố các khái niệm thông qua các ví dụ, bài tập. Được thiết kế để cung cấp tư duy, kiến thức lập trình Backend hiện đại, khóa học bao phủ một lượng lớn kiến thức của Backend như: HTTP, Session – Cookies, Authentication, CRUD, Authorization, Mailing sẽ giúp học viên tự tin làm việc với các dự án cá nhân hoặc dự án doanh nghiệp.

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Xây dựng mạng xã hội căn bản với Python Flask
 • Hiểu rõ kiến trúc ứng dụng Backend với Flask
 • Sử dụng các tính năng như: template engine, orm, …
 • Xây dựng các tính năng tiên tiến:
  • Đăng kí – Đăng nhập
  • Gửi mail xác thực
  • Đăng bài, comment
  • Bảo mật ứng dụng Web căn bản

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Các khái niệm căn bản về ứng dụng Web
 • Lập trình Backend với Python Flask
 • Sử dụng Template Engine, ORM
 • Xử lý ngoại lệ
 • Flask Routing
 • Flask Command Line
 • Context
 • Phân chia module ứng dụng với Blueprint
 • TDD, BDD

Kĩ năng trọng điểm

 • MVC
 • Flask
 • Blueprint
 • Jinja2
 • SqlAlchemy
 • AJAX
 • Mailing
 • Upload file

Công nghệ được sử dụng

 • Flask
 • HTTP
 • Session – Cookies
 • Ajax
 • Social Login
 • CRUD
 • Mailing

Đối tượng học viên

 • Người có kiến thức Python và Cơ sở dữ liệu
 • Người đã lập trình Web bằng nền tảng khác muốn mở rộng kĩ năng