Lập trình Web

Advanced Fullstack Java Spring

Khóa học tiếp nối phần trước, giúp học viên làm chủ các công nghệ hiện đại như ứng dụng chat thời gian thực, ứng dụng Voice, Video Call. Kết thúc khóa học, học viên xây dựng được một mạng xã hội đầy đủ chức năng như đăng bài, comment, like, share, nhắn...

Advanced Fullstack Python Flask

Khóa học tiếp nối phần trước, giúp học viên làm chủ các công nghệ hiện đại như ứng dụng chat thời gian thực, ứng dụng Voice, Video Call. Kết thúc khóa học, học viên xây dựng được một mạng xã hội đầy đủ chức năng như đăng bài, comment, like, share, nhắn...

Fullstack Python Flask

Khóa học giúp học viên làm chủ công nghệ lập trình Backend với Flask và Python. Khóa học bao gồm các bài giảng xen lẫn với thực hành giúp cho học viên nắm vững và củng cố các khái niệm thông qua các ví dụ, bài tập. Được thiết kế để cung cấp tư duy, kiế...

Java Web với Spring

Khóa học giúp học viên làm chủ công nghệ lập trình Java Sping. Khóa học bao gồm các bài giảng xen lẫn với thực hành giúp cho học viên nắm vững và củng cố các khái niệm thông qua các ví dụ, bài tập. Được thiết kế để cung cấp tư duy, kiến thức lập trình Ba...

Javascript

Khóa học tiếp nối phần trước, giúp học viên làm chủ các công nghệ hiện đại như ứng dụng chat thời gian thực, ứng dụng Voice, Video Call. Kết thúc khóa học, học viên xây dựng được một mạng xã hội đầy đủ chức năng như đăng bài, comment, like, share, nhắn...

Lập trình giao diện Web

Khóa học cung cấp cho học viên tư duy thiết kế giao diện Web với Figma. Từ đó, học viên sẽ được học và làm việc với CSS - Bootstrap để thực hiện ý tưởng của mình. Thông qua hệ thống ví dụ, bài tập, học viên được củng cố kĩ năng thiết kế và xây dựng các ...

Web API Java Spring

Backend API dành cho ứng dụng Multi-Platform là xu hướng hiện nay. Khóa học giúp học viên làm chủ công nghệ Web API và tối ưu hiệu năng ứng dụng Backend. Khóa học cung cấp các chủ điểm kiến thức quan trọng như: xây dựng JSON API, xác thực token, dep...

Web API Python Flask

Backend API dành cho ứng dụng Multi-Platform là xu hướng hiện nay. Khóa học giúp học viên làm chủ công nghệ Web API. Khóa học cung cấp các chủ điểm kiến thức quan trọng như: xây dựng JSON API, xác thực token, deploy ứng dụng, đánh giá - tối ưu hiệu ...