Java

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức, kĩ năng lập trình, gỡ lỗi với ngôn ngữ Java. Song song trong quá trình học ngôn ngữ, học viên được tiếp cận với việc phân tích, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Thông qua hệ thống ví dụ, bài tập, học viên không chỉ được rèn luyện khả năng lập trình, gỡ lỗi, mà còn được nâng cao kĩ năng giải quyết vấn đề bằng máy tính.

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững khái niệm mở đầu: máy tính, giải thuật, lập trình, chương trình
 • Hiểu rõ các khái niệm căn bản của ngôn ngữ lập trình
 • Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề qua hệ thống bài tập, ví dụ…
 • Rèn luyện kĩ năng gỡ lỗi

Kiến thức – kĩ năng đạt được sau khóa học

 • Tư duy lập trình căn bản
 • Code đúng chuẩn
 • Chia chương trình thành hàm, module, class
 • Cấu trúc dữ liệu chuẩn và ứng dụng
 • Đọc ghi file
 • Xử lý ngoại lệ

Kĩ năng trọng điểm

 • Tư duy lập trình căn bản
 • Code đúng chuẩn
 • Chia chương trình thành hàm, module, class
 • Cấu trúc dữ liệu chuẩn và ứng dụng
 • Đọc ghi file
 • Xử lý ngoại lệ

Công nghệ được sử dụng

 • Java 8
 • Visual studio code
 • Lập trình giao diện Java Swing

Đối tượng học viên

 • Người chưa biết lập trình
 • Người đã biết lập trình nhưng mong muốn học thêm Java