C++ nâng cao

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức, kĩ năng lập trình, gỡ lỗi nâng cao với ngôn ngữ C++, cung cấp các chủ điểm nâng cao về C++ cho các học viên có thể sẵn sàng với công việc như: Smart Pointer, Template, Preprocessor, stdlib, Multithread, Socket, thư viện tĩnh, thư viện động. Sau khóa học, học viên có khả năng ứng tuyển các vị trí Fresher C++ tại các doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững lập trình đa luồng, socket, thư viện chuẩn stdlib
 • Lập trình giao diện QT
 • Hiểu rõ các khái niệm nâng cao của ngôn ngữ lập trình C++
 • Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề qua hệ thống bài tập, ví dụ…
 • Rèn luyện kĩ năng gỡ lỗi

Kiến thức – kĩ năng đạt được sau khóa học

 • Kĩ năng gỡ lỗi nâng cao với pointer và multi thread
 • Lập trình C++ nâng cao
  • OOP nâng cao (Copy destructor, Overloading, …)
  • Thư viện chuẩn STD
  • Lập trình Multithread và Lập trình Socket
 • GUI Programming với QT

Kiến thức – kĩ năng trọng điểm

 • Tư duy lập trình nâng cao với Multithread – Socket – Smart pointer
 • Code đúng chuẩn
 • Chia chương trình thành hàm, module, class
 • Cấu trúc dữ liệu chuẩn và ứng dụng

Công nghệ được sử dụng

 • C++ 11
 • Visual studio code
 • Lập trình giao diện cơ bản QT

Đối tượng học viên

 • Người chưa biết lập trình
 • Người đã biết lập trình nhưng mong muốn học thêm C++