Hướng dẫn đăng ký học

Bước 1: Đăng ký thông tin 

Đăng ký thông tin để nhận tư vấn lộ trình học miễn phí từ Turing TechEdu tại đây  

Bước 2: Đánh giá trình độ đầu vào của học viên

Turing TechEdu sẽ liên hệ với học viên trao đổi kỹ lưỡng để xác định mục tiêu, sau đó tham gia làm bài kiểm tra trình độ đầu vào hoặc phỏng vấn với các giảng viên của Trung tâm để xác định được năng lực hiện tại.

Bước 3: Nhận tư vấn lộ trình và khoá học phù hợp

Bộ phận tư vấn tuyển sinh của Turing School sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết về khóa học phù hợp: Lộ trình học, thời khoá biểu, học phí, ưu đãi (nếu có), và giải đáp các câu hỏi của học viên.

Bước 4: Thanh toán học phí

Xem hướng dẫn thanh toán học phí chi tiết tại đây