Quách Huy Tùng

“Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thử thách”