Đội ngũ giảng dạy

Slide 1
Turing-Techedu

Trao chìa khoá mở cánh cửa thành công trong kỷ nguyên số 4.0

Turing School tự hào về đội ngũ giảng viên không những giỏi về chuyên môn mà còn vững vàng về nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tế và luôn tận tâm với học viên.

Phạm Xuân Hào

Môn giảng dạy:

Kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn:

  • Technical Lead tại Your Rentals.
  • Senior Java Developer tại NEC Vietnam.

Nguyễn Khánh Hà

Môn giảng dạy:

Kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn:

  • AI Engineer – Topica Education Technology.
  • AI Engineer – Astec Corp.

Lê Thị Hảo

Môn giảng dạy:

Kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn:

  • Front-End Developer tại Sun* Inc.
  • Front-End Developer tại Isonative Team.

Đỗ Mạnh Giang

Môn giảng dạy:

Kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn:

  • Mentor tại FPT Software.
  • Lập trình Android tại FPT Software.