Cơ sở dữ liệu

Khóa học với mục tiêu cung cấp tư duy phân tích, thiết kế, truy vấn, tối ưu cơ sở dữ liệu trên Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL. Thông qua các buổi học lý thuyết, thực hành, hệ thống ví dụ,bài tập, học viên được rèn luyện khả năng thực hành thiết kế, truy vấn cũng như tối ưu hiệu năng của cơ sở dữ liệu. Sau khóa học, học viên có thể ứng dụng tốt kiến thức kĩ năng vào các dự án của công ty hoặc dự án cá nhân.

Mục tiêu khóa học

 • Thành thạo tư duy thiết kế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Nắm vững kiến thức SQL
 • Ứng dụng khởi tạo, chỉnh sửa, truy vấn cơ sở dữ liệu
 • Sử dụng chỉ mục để tối ưu hiệu năng
 • Quản trị cơ sở dữ liệu căn bản: nhập, xuất, backup

Kiến thức – kĩ năng đạt được sau khóa học

 • Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Thiết kế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
 • Kiến thức cơ bản SQL và ứng dụng trong truy vấn
 • Kiến thức nâng cao SQL: Store Procedure, Function,…
 • Sử dụng chỉ mục
 • Quản trị hệ cơ sở dữ liệu căn bản

Kiến thức – kĩ năng trọng điểm

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Truy vấn dữ liệu
 • Tối ưu hiệu năng truy vấn

Công nghệ được sử dụng

 • SQL
 • Database Indexing
 • MySQL
 • MySQL Workbench

Đối tượng học viên

 • Người có kiến thức lập trình căn bản
 • Người muốn nâng cao kĩ năng, kiến thức về Cơ sở dữ liệu