Natural Language Processing

Khóa học cung cấp cho học viên các khái niệm căn bản, tư duy giải quyết bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khóa học phân tích sâu sắc các vấn đề quan trọng trong trong xử lý ngôn ngữ như: tách từ – phân biệt từ loại – phân tích cú pháp – xử lý nhập nhằng ngữ nghĩa. Đi kèm với đò, khóa học giới thiệu các bài toán ứng dụng như: phân tích cảm xúc, phân loại văn bản, tóm tắt văn bản, hệ hỏi đáp, chatbot. Kết thúc khóa học, học viên tự tin ứng dụng các kiến thức đã học trong công việc và ứng tuyển tại các vị trí liên quan

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Xây dựng Web API với Spring
 • Xây dựng hệ thống xác thực ứng dụng Web API với JSON Web Token
 • Xây dựng hệ thống đăng nhập mạng xã hội OAuth2
 • Tối ưu hóa ứng dụng Backend

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Hiểu rõ vai trò của ứng dụng JSON API
 • Nắm được và xây dựng thành thạo hệ thống xác thực token
 • Làm chủ giao thức OAuth2 và xây dựng ứng dụng đăng nhập mạng xã hội
 • Full text search với Elastic Search

Kĩ năng trọng điểm

 • Các chủ điểm cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên:
  • tách từ
  • phân loại từ loại
  • phân tích cú pháp
 • Ứng dụng trong các vấn đề:
  • phát hiện thực thể
  • phân tích tình thái
  • phân loại văn bản
  • tóm tắt văn bản
  • hệ hỏi đáp – chatbot

Công nghệ được sử dụng

 • Python 3
 • Text Processing
 • Spacy
 • NLTK
 • Regex

Đối tượng học viên

 • Nắm được Python, Machine Learning, Deep Learning cơ bản là điều kiện tiên quyết
 • Có đam mê, mong muốn phát triển trong lĩnh vực NLP
 • Người đi làm trong lĩnh vực hoặc người mong muốn làm việc trong vị trí liên quan
 • Sinh viên cần bổ trợ kiến thức để làm đồ án – luận văn