Data Analysis with Python

Khóa học cung cấp cho học viên khả năng ứng dụng Python cùng các công cụ, thư viện, nền tảng để có cái nhìn sâu sắc về dữ liệu, tìm các ‘mỏ vàng’ về xu hướng, dự báo từ dữ liệu. Khóa học bao gồm các bài giảng, ví dụ nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng thực hành cho học viên cũng như có các bài tập, bài lab để học viên tự do phát triển năng lực sáng tạo. Được thiết kế để cung cấp không chỉ kiến thức, kĩ năng sử dụng các công cụ thu thập, phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu, khóa học còn rèn luyện khả năng tư duy, phương pháp kể chuyện qua dữ liệu dể học viên có thể phát triển sự nghiệp của mình trong các lĩnh vực có sử dụng đến phân tích dữ liệu, không chỉ riêng công nghệ thông tin. Sau khóa học, học viên có thể tự tin ứng dụng các kiến thức được học với các tác vụ của một chuyên viên phân tích dữ liệu.

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Xây dựng pipeline thu thập – phân tích thống kê – trực quan hóa – làm sạch dữ liệu
 • Thực hành dự án trên dữ liệu thật được thu thập trên các website uy tín
 • Nắm vững kĩ năng sử dụng các thư viện, nền tảng trong hệ sinh thái Python
 • Tối ưu hóa các tác vụ trên lượng dữ liệu lớn
 • Cung cấp kĩ năng kể chuyện qua dữ liệu – làm rõ ý tưởng – thuyết trình mạch lạc

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Thành thạo tư duy, kĩ năng kể chuyện qua dữ liệu
 • Nắm rõ cách sử dụng các nền tảng, thư viện phân tích dữ liệu với Python
 • Làm chủ kiến thức phân tích dữ liệu với Pandas: xử lý missing data, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu, kết hợp dữ liệu trên nhiều bảng, đọc ghi dữ liệu ra file, database,…
 • Hiểu và thực hành kĩ năng trực quan hóa dữ liệu với Seaborn và Matplotlib
 • Thực hành thu thập dữ liệu Web với Selenium
 • Thuyết trình ý tưởng phân tích dữ liệu

Kĩ năng trọng điểm

 • Thống kê – phân tích dữ liệu
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Kể chuyện qua dữ liệu
 • Thu thập dữ liệu

Công nghệ được sử dụng

 • Pandas
 • Matplotlib, Seaborn
 • Selenium
 • Jupyter Notebook

Đối tượng học viên

 • Sinh viên trong và ngoài ngành IT muốn học về phân tích dữ liệu
 • Người đang làm việc trong lĩnh vực IT muốn mở rộng kĩ năng
 • Người làm việc với các tác vụ cần phân tích dữ liệu như: tài chính, ngân hàng, xã hội
 • Người muốn học sâu về Data Science