Applied Deep Learning in Natural Language Processing

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về những tiến bộ của Deep Learning trong thị giác máy tính. Khóa học đem đến cho học viên khả năng ứng dụng kiến thức – kỹ năng sử dụng Tensorflow để giải quyết các bài toán. Qua khóa học, học viên sẽ được trải nghiệm và so sánh các phương pháp Deep Learning trong các vấn đề về xử lý ngôn ngữ với các phương pháp truyền thống. Kết thúc khóa học, học viên tự tin ứng tuyển các vị trí liên quan và sử dụng các kiến thức – kĩ năng trong công việc cá nhân và đồ án – luận văn.

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững các ứng dụng của Deep Learning trong NLP
 • Thông thạo tensorflow 2 và ứng dụng trong các bài toán NLP
 • Xây dựng các ứng dụng có nhân xử lý NLP thông minh

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Hiểu được các vấn đề mà Deep Learning có thể giải quyết trong NLP
 • Hiểu được các vấn đề mà DL còn hạn chế, không giải quyết được trong NLP
 • Nắm được các chủ điểm quan trọng, hiện đại của ứng dụng DL trong NLP
 • Thực hành xây dựng ứng dụng NLP dựa trên DL trên nền tảng Python – Tensorflow

Kĩ năng trọng điểm

 • Cài đặt các kiến trúc mạng neural bằng tensorflow 2
 • Text Classification
 • NER – Tokenization với mạng Neural
 • Sinh văn bản
 • Hệ hỏi đáp – chatbot
 • Dịch máy tự động

Công nghệ được sử dụng

 • Tensorflow
 • RNN, LSTM
 • Attention Model
 • Transformer – BERT
 • Text synthesis

Đối tượng học viên

 • Nắm được Python, Machine Learning, Deep Learning cơ bản là điều kiện tiên quyết
 • Có đam mê, mong muốn phát triển trong lĩnh vực NLP
 • Người đi làm trong lĩnh vực hoặc người mong muốn làm việc trong vị trí liên quan
 • Sinh viên cần bổ trợ kiến thức để làm đồ án – luận văn