AI

Applied Deep Learning in Computer Vision

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về những tiến bộ của Deep Learning trong thị giác máy tính. Khóa học đem đến cho học viên khả năng ứng dụng kiến thức - kỹ năng sử dụng Tensorflow để giải quyết các bài toán. Qua khóa học, học viê...

Applied Deep Learning in Natural Language Processing

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về những tiến bộ của Deep Learning trong thị giác máy tính. Khóa học đem đến cho học viên khả năng ứng dụng kiến thức - kỹ năng sử dụng Tensorflow để giải quyết các bài toán. Qua khóa học, học viê...

Data Analysis with Python

Khóa học cung cấp cho học viên khả năng ứng dụng Python cùng các công cụ, thư viện, nền tảng để có cái nhìn sâu sắc về dữ liệu, tìm các 'mỏ vàng' về xu hướng, dự báo từ dữ liệu. Khóa học bao gồm các bài giảng, ví dụ nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng th...

Deep Learning

Khóa học cung cấp cho học viên góc nhìn sâu sắc về lý thuyết và ứng dụng của Deep Learning hiện đại. Thông qua các bài giảng và thực hành, học viên không chỉ tiếp thu kiến thức lý thuyết sinh động về Deep Learning mà còn được thực hành ứng dụng trực tiế...

Image Processing

Khóa học cung cấp cho học viên nền tảng lý thuyết vứng vàng các vấn đề về ảnh số - xử lý ảnh số - thị giác máy tính. Khóa học đem đến cho học viên cái nhìn sâu sắc - đa dạng về các chủ đề quan trọng. Bên cạnh đó, khóa học tập trung vào tính thực hàn...

Machine Learning

Khóa học trang bị cho học viên lý thuyết sâu sắc về các vấn đề trong Học máy và ứng dụng. Thông qua các bài thực hành trực quan, học viên tự tay xây dựng, kiểm nghiệm một cách trực quan các thuật toán hoạt động và kết quả của chúng. Khóa học cũng cung c...

Natural Language Processing

Khóa học cung cấp cho học viên các khái niệm căn bản, tư duy giải quyết bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khóa học phân tích sâu sắc các vấn đề quan trọng trong trong xử lý ngôn ngữ như: tách từ - phân biệt từ loại - phân tích cú pháp - xử lý nhập nhằ...

Thu thập dữ liệu Web: Scrapy - Selenium

Data là mỏ vàng, là một loại dầu mỏ mới mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn sở hữu. Các ứng dụng như Data Mining, Computer Vision, Natural Language Processing đều cần rất nhiều dữ liệu, trong khi không phải ai cũng sở hữu các ứng dụng với lượng người ...